Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Vilka Kampus FSE

Pasteurova 1500/9, Ústí nad Labem
T: +420 475 284 719
W: http://fse.ujep.cz
GPS: 50.6659000N, 14.0247000E

Částečně přístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – není k dispozici Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště Výtah – nedostupný Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny Průjezd zúženým místem – není k dispozici Bezbariérová toaleta Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta

Uživatelský popis objektu

Budova vilky FSE v Kampusu UJEP je jednou ze stávajících budov areálu po bývalé Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Čtyřpodlažní budova prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí a modernizací. Budova má suterén a tři nadzemní podlaží. V současné době se v budově nacházejí ubytovací prostory a zasedací místnost FSE.

Vstup 

Přístupová cesta a venkovní chodník má povrch ze zámkové dlažby. Hlavní vchod do budovy je v přízemí budovy od ulice Pasteurova a sousedí s hlavním vstupem a vjezdem do areálu Kampusu UJEP. Přístup k hlavnímu vchodu je po zalomené rampě délky 700 cm, šířky 132 cm. Rampa má podélný sklon 12,5 %. Kromě přístupové rampy je možno využít i vstupu po schodišti o pěti stupních. K rampě i ke schodišti je přístup zajištěn po chodníku s obrubníkem vysokým 5 cm. Vstupní dveře jsou jednokřídlé o šířce 89 cm a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace chybí. Za vstupem je přístup do vnitřního traktu budovy.  Odtud jsou přístupny prostory přízemí – vlevo ubytovací místnost, vpravo sociální zařízení a zasedací místnost. Ostatní podlaží budovy jsou přístupná pouze pomocí točitého schodiště.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu jsou nedostatečné. Jednotlivá podlaží jsou spojena pouze točitým schodištěm. V objektu jsou umístěny ubytovací místnosti pro pedagogy, zasedací místnost a sociální zázemí.

Výtah

V budově není výtah ani plošina.

Hygienické zázemí

WC přízemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 211 cm, hloubka 167 cm) je k dispozici v přízemí budovy v prostoru vpravo ze vstupní chodby. Jednokřídlé dveře WC nejsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 136 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

V budově jsou dále pouze běžná WC, které nejsou upraveny pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Parking

V blízkosti budovy nejsou k dispozici žádná vyhrazená parkovací místa.