Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 15)

Velká Hradební 15, Ústí nad Labem
T: +420 475 287 241
W: http://fzs.ujep.cz
GPS: 50.6620264N, 14.0383617E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah – nedostupný Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem – nedostupné Bezbariérová toaleta – nedostupná Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta

Uživatelský popis objektu

Budova sloužící Fakultě zdravotnických studií se nachází přímo v ulici Velká Hradební, č.p. 15. Budova má čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví, které neslouží pro výuku. Součástí objektu je zadní dvůr, který není z vnějšku přístupný. Budova je nyní ve špatném stavu a pro následující roky se plánují rekonstrukce tohoto objektu včetně přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Vstup

Přístupové cesty k hlavnímu vstupu objektu a venkovní komunikační prostor mají povrch ze zámkové dlažby, které mají větší rýhy, ale nestěžují pohyb. Před hlavním vstupem je pouze sklon příčný, a to ve sklonu 2,5% a sklon podélný, a to 6,0%. Před hlavním vstupem jsou schody (+2 schody) a v prostoru zádveří rovněž (+4 schody). V prostoru zádveří chybí rovněž i manipulační prostor. Výška jednoho schodišťového stupně je 12 cm a hloubka 28 cm. Dveře jsou dřevěné s prosklenou tabulí, jednokřídlé, mechanické (šířka dveří je 85 cm a výška prahu činí 2 cm). Dveře v zádveří jsou rovněž dřevěné s prosklenou tabulí, dvoukřídlé, mechanické (šířka obou křídel 60 cm). Zvonek se nachází ve výšce 150 cm a odsazení od rohu je 15 cm a je opatřen interkomem. V prostoru mezi dveřmi hlavního vstupu a schodištěm v zádveří je malý manipulační prostor (dveře se otevírají dovnitř), a to v šířce 186 cm a hloubce 83 cm)

Vedlejší vstup se zde nenachází. Můžeme zde najít pouze vstup do dvora. 

Interiér

Manipulační prostor v prostoru je dostatečný. Průchody v takřka celém objektu jsou širší než 80 cm. Do většiny učeben se vchází přes zvýšený práh (cca 2 cm). V interiéru se nenacházejí žádné turnikety, akustické orientační majáčky ani navigační systém pro osoby se zrakovým omezením. Schodiště je situováno v centrální části budovy, poslední a první schodišťový stupeň není kontrastně vyznačen. Každé podlaží má dostatečný manipulační prostor (kromě hlavního vstupu), avšak chybí bezbariérový přístup do těchto podlaží.

Výtah

V tomto objektu se výtah nenachází.

Hygienické zázemí

V tomto objektu se nenachází hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Najdeme zde pouze běžné toalety, které nesplňují hygienické normy a požadavky (plánovaná rekonstrukce včetně pro osoby s omezenou schopností pohybu).

Parking

U tohoto objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání.