Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta umění a designu

Pasteurova 9, Ústí nad Labem
T: +420 475 285 111
W: http://fud.ujep.cz
GPS: 50.6659000N, 14.0247000E

Částečně přístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon – nedostupné Bezbariérový přístup hlavním vchodem Bezbariérový vstup bočním vchodem – není k dispozici Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny Průjezd zúženým místem – není k dispozici Bezbariérová toaleta Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa

 

Uživatelský popis objektu

Budova FUD v Kampusu UJEP je jednou ze stávajících budov areálu po bývalé Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Budova prošla v roce 2008 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V současné době se v budově nacházejí prostory Fakulty umění a designu.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch ze zámkové dlažby. Hlavní vchod do budovy FUD je v přízemí ze severní strany od křižovatky ulic České mládeže a Resslova. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 87 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace je umístěna ve vstupním zádveří. Vstup do vnitřní ho prostoru ze zádveří je automatickými dveřmi s otevřením do stran, šířka obou křídel je 82,5 cm. Přímo ze zádveří je prostřednictvím rampy o délce 770 cm, šířce 185 cm a sklonu 9.1 % zajištěn přístup do vnitřního traktu budovy. Odsud jsou prostřednictvím výtahu nebo schodištěm přístupná jednotlivá podlaží objektu s výukovými prostory, ateliéry, zázemím pedagogů a administrativními prostory včetně zázemí.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu FUD jsou dostatečně prostorné. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm.

Učebny jsou přístupné bezprahovými dveřmi o šířce 90 cm.

Výtah

Budovu výškově propojují dva výtahy. Jeden spojuje první suterén s prostorem čtvrtého patra budova je umístěn v levém křídle z pohledu od vstupní rampy. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Dveře výtahu jsou automatické (šířka 100 cm). Klec (šířka 145 cm, hloubka 150 cm) je vybavena madlem (výška 90 cm) a zrcadlem na čelní stěně, dále sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 118 cm.

Druhý výtah spojuje suterén s prostorem pátého patra a je umístěn v pravém křídle z pohledu od hlavního vstupu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Dveře výtahu jsou automatické (šířka 100 cm). Klec (šířka 142 cm, hloubka 210 cm) je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně, dále sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, max. výška ovladačů uvnitř klece je také 125 cm.

Hygienické zázemí

WC přízemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 172 cm, hloubka 268 cm) je k dispozici v přízemí budovy v prostoru vstupní chodby. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 107 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

WC druhé patro

Přístupná toaleta je také ve druhém patře (dveře šířka 81 cm, kabina šířka 179 cm, hloubka 228 cm). Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 113 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parking

V blízkosti severovýchodního křídla budovy jsou k dispozici dvě vyhrazená parkovací místa.