Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Katedra biologie

České mládeže 360/8, Ústí nad Labem
T: +420 475 283 376
W: http://biology.ujep.cz
GPS: 50.6655900N, 14.0223483E

Částečně přístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – není k dispozici Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – není k dispozici Bezbariérový vstup bočním vchodem Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah – nedostupný Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny Průjezd zúženým místem – není k dispozici Bezbariérová toaleta – není k dispozici Toaleta upravená – nedostupné Standardní toaleta

Kompletní metodika a vysvětlení piktogramů.

Uživatelský popis objektu

Objekt katedry biologie v areálu UJEP Za Válcovnou sestává ze dvou pavilonů vzájemně spojovacím koridorem. Objekt je osazen ve svahu. Spodní pavilon je dvoupodlažní, v přízemí se nachází technické zázemí a v patře pracovny pedagogů a konzultační místnosti. Horní pavilon je jednopodlažní s učebnami, pracovnami pedagogů a posluchárnou. Ke spodnímu pavilonu přilehají zleva i zprava objekty skleníků se samostatnými vstupy z venkovního prostoru.

Vstup

Přístupová cesta a venkovní chodník má povrch ze zámkové dlažby. Hlavní vchod do budovy je v přízemí spodního pavilonu od ulice Za Válcovnou. Přístup k hlavnímu vchodu má podélný sklon 5,2 %. Plocha před hlavním vstupem je dostatečná. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé o šířce hlavního křídla 88 cm, vedlejšího křídla 43 cm a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 1 cm. Zvonková signalizace chybí.

Za hlavním vstupem je zádveří, odkud je přístup do vnitřního traktu budovy. Dveře ze zádveří jsou mechanické jednokřídlé, otvírají se směrem ze zádveří a mají šířku 82 cm. Odsud jsou přístupné prostory technického zázemí. Prostory prvního podlaží jsou přístupné pouze po přímém schodišti.

Výškový rozdíl mezi prvním podlažím spodního pavilonu a přízemím horního pavilonu překonává přímé schodiště umístěné ve spojovacím koridoru. Schodiště má 9 stupňů o průměrné výšce 15 cm. Vedlejší vstup ústí do spojovacího koridoru a je přístupný z vnějšího přímého betonového přístupového chodníku ve sklonu s podélným sklonem 9 %. Chodník je dlouhý 1500 cm a široký 135 cm. Vnější prostor před chodníkem je dostatečný. Vstup je mechanickými jednokřídlými dveřmi o šířce 80 cm s výškou prahu 1 cm. Z vedlejšího vstupu je dále přístupné přízemí horního pavilonu. Tam se vchází dvoukřídlými mechanickými dveřmi o šířce hlavního křídla 92 cm, vedlejší křídlo má šířku 95 cm.

Vstup do levého skleníku je dvoukřídlými mechanickými dveřmi s šířkou každého křídla 75 cm a výškou prahu 1 cm. Uvnitř skleníku jsou nedostatečné komunikační a manipulační prostory.

Vstup do pravého skleníku je zajištěn posuvnými jednokřídlými dveřmi o šířce 113 cm. Výška prahu je 1 cm. Stejnými posuvnými dveřmi jsou odděleny i vnitřní sekce skleníku. V tomto skleníku jsou vnitřní prostory naprosto dostatečné.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu jsou nedostatečné. Jednotlivá podlaží spodního pavilonu jsou spojena pouze přímým schodištěm. V objektu jsou umístěny technické prostory, místnosti pro pedagogy, posluchárna, konzultační místnosti, zasedací místnost a sociální zázemí.

Výtah

V budově není výtah ani plošina.

Hygienické zázemí

V obou pavilonech jsou pouze běžná WC, která nejsou upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Parking

V blízkosti budovy nejsou k dispozici žádná vyhrazená parkovací místa.