Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

O centru

Univerzitní centrum podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami. Naším cílem je zajišťovat rovné podmínky uchazečům a studentům se specifickými potřebami, zejména pak poskytovat podporu uchazečům a studentům se SP při:

 • výběru studijního oboru
 • přijímacím řízení
 • v průběhu celého studia

Univerzitní centrum podpory dělí studenty/uchazeče do následujících kategorií:

Uchazeči / studenti se zrakovým postižením

Uchazeči / studenti se sluchovým postižením

Uchazeči / studenti s pohybovým postižením

Uchazeči / studenti se specifickou poruchou učení

Uchazeči / studenti s poruchou autistického spektra

Uchazeči / studenti socio-ekonomicky znevýhodnění

Uchazeči / studenti s jinými obtížemi

Každému uchazeči / studentovi jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb:

 • individuální konzultace a poradenství
 • studijní asistence
 • prostorová orientace
 • zapisovatelský/vizualizační servis
 • tlumočnický servis
 • individuální výuka
 • diagnostika
 • režijní opatření
 • časová kompenzace
 • zpřístupnění/zpracování studijní literatury – knihovnické a informační služby