Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Pedagogická fakulta – Vilka PF

České mládeže 8, Ústí nad Labem
T: +420 475 283 223
W: http://pf.ujep.cz
GPS: 50.6655900N, 14.0223483E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah – nedostupný Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta – nedostupná Toaleta upravená – nedostupné Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa

Uživatelský popis objektu

Budova slouží pedagogické fakultě. Budova má tři nadzemní podlaží. Součástí objektu je podzemní parkoviště, které spojuje budovu Vilka a hlavní budovu České Mládeže 8. Budova se v tuto chvíli nevyužívá. v objektu najdeme výukové prostory, zázemí pedagogů a administrativní prostory včetně zázemí.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch ze zámkové dlažby. Hlavní vchod do budovy je veden po venkovním vyrovnávacím schodišti (+2 schodů) do přízemí z jihovýchodní strany z ulice České Mládeže. Podélný sklon přístupové komunikace činí 2% a příčný sklon je 2 %. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 81 cm, šířka vedlejšího křídla 50 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace je ve výši 143 cm. Zádveří u hlavního vstupu je široké 140 cm a hluboké 300 cm. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 77 cm, šířka vedlejšího křídla 31 cm) a otevírají se mechanicky směrem do zádveří. Za dveřmi zádveří se nachází pouze hlavní chodba budovy vedoucí k centrálnímu schodišti. Odsud jsou prostřednictvím schodiště přístupná jednotlivá podlaží.

Vedlejší vstup se nachází v boční části objektu ze severovýchodní strany. Přístup ke vchodu je ze zámkové dlažby, příčný sklon přístupové komunikace činí 2%. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 80 cm, šířka vedlejšího křídla 50 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 6 cm. Zvonková signalizace zde chybí. Zádveří u vedlejšího vstupu je široké 140 cm a hluboké 330 cm. V prostoru zádveří se nachází vyrovnávací schod (-1 schod; výška 15 cm a hloubka 57 cm).  Dveře zádveří jsou jednokřídlé (šířka křídla 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem do zádveří. Vedlejší vstup je trvale uzamčen, přístup zajistí vrátnice v hlavní budově České Mládeže.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu PF nejsou dostatečně prostorné. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm (kromě dveří u zádveří hlavního vchodu; šířka hlavního křídla 77cm, šířka vedlejšího křídla 31 cm). Zúžené prostory (méně než 80 cm) nacházíme také u běžných toalet.

Učebny jsou přístupné dveřmi o šířce 80 cm a místy zvýšeným prahem (2cm).

Výtah

V tomto objektu se výtah nenachází.

Hygienické zázemí

V tomto objektu se nenachází hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Najdeme zde pouze běžné toalety.

Parking

U tohoto objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání.