Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta strojního inženýrství (Za Válcovnou)

Za Válcovnou 8, Ústí nad Labem
T: +420 475 285 511
W: http://fsi.ujep.cz
GPS: 50.6652253N, 14.0036878E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon – nedostupné Bezbariérový přístup hlavním vchodem Bezbariérový vstup bočním vchodem Schody – nedostupné Točité schodiště – nedostupné Výtah – není k dispozici Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem – není k dispozici Bezbariérová toaleta – nedostupná Toaleta upravená – nedostupné Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa – nejsou k dispozici

 

Uživatelský popis objektu

Objekt FSI Za Válcovnou je jednopodlažní nepodsklepená budova v areálu Za Válcovnou. V objektu se nacházejí laboratoře, dílny a pracoviště pedagogů.

Vstup

Objekt má dva oddělené hlavní vstupy. Jeden slouží jako vstup do části laboratoří, druhý jako vstup do části dílen. Oba vstupy jsou orientovány od parkoviště před objektem. Vstup do části laboratoří má betonový povrch a začíná otevřeným průchodem dlouhým 299 cm o šířce 128 cm. Plocha před tímto vstupem je dostatečná. Vstupní dveře jsou jednokřídlé o šířce křídla 88 cm a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 5 cm. Zvonková signalizace je vpravo od vstupu ve výšce 145 cm. Za tímto vstupem se nachází chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé laboratoře.

Vstup do části dílen má také betonový povrch. Plocha před tímto vstupem je dostatečná. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé o šířce hlavního křídla 121 cm, vedlejšího křídla 128 cm a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 5 cm. Zvonková signalizace je vpravo od vstupu ve výšce 148 cm. Za vstupem se nachází zádveří o šířce 270 cm a hloubce 565 cm se vstupem do šaten a skladových prostorů. Dveřmi ze zádveří se vchází přímo do prostoru jednotlivých dílen. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé o šířce hlavního křídla 121 cm, vedlejšího křídla 128 cm a otevírají se mechanicky dovnitř zádveří. Za zádveřím se nachází nalevo dílna, kde je jedna velká hala s dostatečným manipulačním prostorem, za dveřmi je krátká rampa s podélným sklonem 9% při délce 100 cm.

Napravo se taktéž nachází dílna, která je rozdělena na dvě části dveřmi a prosklenou stěnou. Za dveřmi v první části je krátká rampa s podélným sklonem 8,5% při délce 100 cm.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu jsou dostatečné. V objektu se nacházejí pouze laboratoře, dílny, sklady a pracoviště pedagogů včetně nezbytného sociálního zázemí.

Výtah

V budově není výtah ani plošina.

Hygienické zázemí

V celém objektu  jsou pouze běžná WC, která nejsou upraveny pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Parking

V blízkosti budovy nejsou k dispozici žádná vyhrazená parkovací místa.