Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Pedagogická fakulta (Hoření 13)

Hoření 13, Ústí nad Labem
T: +420 475 282 111
W: http://pf.ujep.cz
GPS: 50.6750019N, 14.0363956E

Částečně přístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem Bezbarierový vstup bočním vchodem Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa

Uživatelský popis objektu

Budova v areálu Hoření se setává z učebních prostor PF, centrály Hospodářské správy UJEP a kolejí. Do areálu budovy Hoření se dostanete z ulice Hoření, kde se také nachází parkoviště. Hlavní vchod se pak nachází na druhé straně budovy. 

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch lehce popraskaného asfaltu bez významných příčných či podélných sklonů. Hlavní vchod do budovy Hoření je v přízemí ze severní strany strany od komunikace Hoření. Přístup k hlavnímu vstupu je přes dva schody, případně je k dispozici přímá jednoramenná rampa, se šířkou 95 cm, délkou 200cm a sklonem 5%. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé automatické s průjezdovou šířkou 80 cm. Dveře nemají zvýšený práh. Zvonková signalizace chybí.

Z hlavního vestibulu jsou prostřednictvím uzavřené svislé plošiny nebo schodištěm (4 stupně) přístupná jednotlivá podlaží objektu pomocí výtahů. Schodiště není opatřeno zábradlím a je širší než 90cm. Uzavřená plošina u hlavního vchodu má vnitřní rozměry šířku 120 cm, hloubku 135 cm a nosnost 250 kg. Šířka vstupu je 120 cm, nástupní prostory jsou dostatečné. Výška ovladačů na nástupních plochách je 100 cm, uvnitř kabiny 100 cm. Přístup na horní nástupní plochu je přes vyrovnávací rampu, která sklon 13% a je opatřená oboustranným zábradlím.

Vedlejší vstup zadní je umístěn na jižní straně budovy, ze strany od ulice Hoření. Vstup má vyhrazené parkovací místo 5 m od vstupu. Přístupové cesty k vedlejšímu vchodu jsou z nového asfaltu a mají maximální podélný sklon 6%, příčný není. Vstup je přístupný přes vyrovnávací rampu s podélným sklonem 6% o šířce 115 cm a délce 200 cm, bez manipulační plochy nad rampou. Vstup je volně přístupný přes čtečku karet případně přes vrátnici na interkomu. Zvonek je umístěn ve výšce 112cm, 47 cm od nejbližšího rohu a je opatřen interkomem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické a otvírají se ven. Průjezdná šířka hlavního křídla je 95cm a vedlejšího 90 cm. Dveře nemají zvýšený práh. Vstup vede do 1.PP, ze kterého je přes plošinu přístupný výtah a následně všechny podlaží. Plošina se nachází vpravo od vedlejšího vstupu. Uzavřená plošina u hlavního vchodu má vnitřní rozměry šířku 80 cm, hloubku 100 cm a nosnost 3000 kg. Šířka vstupu je 80 cm, nástupní prostory jsou dostatečné. Výška ovladačů na nástupních plochách je 100 cm, uvnitř kabiny 100 cm.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu budovy Hoření jsou dostatečně prostorné. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm, pouze nad plošinou v 1. PP je zúžený průchod. Dveře jsou zde dvoukřídlé a hlavní křídlo má průjezdnou šířku 72cm, po otevření druhého křídla je průjezdná šířka 100cm.

Učebny jsou přístupné bezprahovými dveřmi o šířce 90 cm. Podjezdy stolů v učebnách jsou vysoké 70 cm.

Výtah do pavilonu A

V centrální části budovy se nachází dvojice výtahů, které spojují všechny podlaží s výstupem na hlavních podestách.  Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 100 cm, hloubka 212 cm) je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně, bez sklopného sedátka. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 125 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 140 cm.

Hygienické zázemí

V budově se nachází upravené WC v blízkosti hlavního vstupu v 1.NP.  Jednokřídlé dveře WC jsou  označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Min. šířka místnosti je 160 cm, min. hloubka 190 cm. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min.112 cm). Toaletní mísa je vždy vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. WC splňuje svými rozměry požadavek na velikost dle označení Přístupné toalety –  WC I.

Parking

V blízkosti vedlejšího vstupu do budovy, cca 5 m vpravo je k dispozici jedno vyhrazené parkovací místo.