Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta strojního inženýrství

Na Okraji 1001, Ústí nad Labem
T: +420 475 285 511
W: http://fsi.ujep.cz
GPS: 50.6672256N, 14.0135683E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon – nedostupné Bezbariérový přístup hlavním vchodem Bezbariérový vstup bočním vchodem Schody – nedostupné Točité schodiště – nedostupné Výtah – není k dispozici Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem – není k dispozici Bezbariérová toaleta – nedostupná Upravená toaleta Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa – nejsou k dispozici

 

Uživatelský popis objektu

Objekt FSI Na Okraji je čtyřpodlažní budova nedaleko areálu kolejí v Klíšské ulici. V objektu se nacházejí učebny, posluchárny, laboratoře, pracoviště pedagogů, děkanát a studijní oddělení FSI.

Vstup

Hlavní vchod do budovy je v přízemí od ulice Na Okraji. Přístup k hlavnímu vchodu po přístupovém chodníku má dvakrát zalomený podélný sklon. Nástupní část o délce 100 cm má podélný sklon 25,6 %, druhá část chodníku je dlouhá 358 cm a má podélný sklon 7 %. Plocha před hlavním vstupem je dostatečná. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé o šířce hlavního křídla 106 cm, vedlejšího křídla 52 cm a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace chybí.

Za hlavním vstupem je zádveří s recepcí, odkud je přístup do vnitřního traktu budovy. Zádveří je široké 220 cm a hluboké 300 cm. Dveře ze zádveří jsou mechanické dvoukřídlé, otvírají se směrem do zádveří a mají šířku hlavního křídla 95 cm a vedlejšího křídla 62 cm. Ze zádveří jsou přístupné prostory přízemí, které tvoří studijní oddělení, děkanát FSI, sklady a sociální zázemí. Prostory prvního a druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny, laboratoře a pracovny pedagogů, jsou přístupné pouze po přímém schodišti. Z přízemí je dále přístupný i prostor suterénu po točitém schodišti.

Vedlejší vstup ústí do suterénu ze zadní strany budovy a je přístupný z vnějšího přímého betonového přístupového chodníku ve sklonu s podélným sklonem 9,1 %. Ke vstupu je příjezd po betonové komunikaci přes bránu, která je uzamčena. Klíče jsou k dispozici v recepci u hlavního vstupu. Vlastní vedlejší vstup je také uzamčen, klíče jsou k dispozici v recepci budovy. Chodník má před vstupními dveřmi jeden schod o výšce 5 cm. Vnější prostor před vstupem je dostatečný. Zvonková signalizace chybí. Vstup je možný mechanickými dvoukřídlými dveřmi o šířce hlavního křídla 93 cm a vedlejšího křídla 62 cm s výškou prahu 2 cm. Z vedlejšího vstupu je dále přístupný suterén budovy. Tam se vchází přes odpočívárnu studentů a nachází se zde učebna, laboratoř a sociální zařízení.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu jsou dostatečné, ale pouze v přízemí a suterénu. Jednotlivá podlaží jsou spojena pouze přímým schodištěm, do suterénu vede schodiště točité. V objektu se nacházejí učebny, posluchárny, laboratoře, pracoviště pedagogů, děkanát a studijní oddělení FSI.

Výtah

V budově není výtah ani plošina.

Hygienické zázemí

Ve všech podlažích budovy  jsou pouze běžná WC, která nejsou upraveny pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Parking

V blízkosti budovy nejsou k dispozici žádná vyhrazená parkovací místa.