Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta sociálně ekonomická (Moskevská)

Moskevská 54, Ústí nad Labem
T: +420 475 284 611
W: http://fse.ujep.cz
GPS: 50.6651900N, 14.0288744E

Částečně přístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta – nedostupná Upravená toaleta Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa

Uživatelský popis objektu

Budova slouží Fakultě sociálně ekonomické. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází rovněž i vysokoškolský klub s možností stravování a občerstvení. Součástí objektu je parkoviště v zadním dvoře objektu. Další součástí objektu je i externí výtah. V objektu se nachází výukové prostory, zázemí pedagogů, vysokoškolský klubem a administrativní prostory včetně zázemí.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch ze zámkové dlažby. Hlavní vchod do budovy je veden do přízemí z jihozápadní strany z ulice Moskevská. Podélný sklon přístupové komunikace se zde nenachází a příčný sklon je 3,7 %.  Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 100 cm, šířka vedlejšího křídla 100 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře nemají zvýšený práh. Zvonková signalizace je umístěna ve výšce 153 cm. Zádveří u hlavního vstupu je široké 380 cm a hluboké 186 cm, dále pokračuje vyrovnávací schodiště (+9 schodů). Dveře zádveří se v této budově nenacházejí. Za vyrovnávacím schodištěm se nachází vrátnice a hlavní chodba budovy vedoucí k centrálnímu schodišti a výtahu. Odsud jsou prostřednictvím výtahu nebo schodištěm přístupná jednotlivá podlaží objektu.

Vedlejší vstup se nachází v zadní části objektu, ze dvora, ze severovýchodní strany. Přístup ke vchodu je ze zámkové dlažby, příčný sklon přístupové komunikace činí 4,2 %. Před vstupem se nachází jeden schod (výška 10 cm, hloubka 14 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 75 cm, šířka vedlejšího křídla 75 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Dveře nemají zvýšený práh. Zvonková signalizace je ve výši 150 cm. Prostor zádveří je široký 430 a hloubka činí 245 cm. Vedlejší vstup je veden do mezipodlaží, a proto se zde nacházejí pouze dvě schodišťová ramena (+14 schodů, -16 schodů). Dveře zádveří se zde nenacházejí. Vedlejší vchod je zpřístupněn pomocí zvonkové signalizace a čtečky karet.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu FSE jsou dostatečně prostorné. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm (kromě dveří u vedlejšího vchodu; šířka hlavního křídla 75 cm, šířka vedlejšího křídla 75 cm).

Učebny jsou přístupné dveřmi o šířce 80 – 90 cm a zvýšeným prahem (2cm).

Výtah

Budovu výškově propojuje jeden externí výtah. Výtah spojuje suterén s prostorem čtvrtého patra. Výtah je umístěn v pravé části budovy z pohledu od hlavního vchodu a je bezbariérovým vstupem do všech podlaží budovy. Dveře výtahu jsou zapuštěny do výklenku (šířka 104 cm, hloubka 96 cm). Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 100 cm, hloubka 144 cm) je vybavena madlem, zrcadlem a sklopným sedátkem na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 115 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 104 cm. Výtah je na čelní stěně průchozí.

Hygienické zázemí

WC přízemí

Toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 135 cm, hloubka 137 cm) je k dispozici v pravé části budovy naproti vrátnici. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy není dostatečný (šířka 78 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Toaleta je volně přístupná a kabina je samostatná.

WC čtvrté patro

Před vstupem do kabiny se nacházejí dvě předsíně. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 143 cm, hloubka 150 cm) je k dispozici v pravé části budovy. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je z boku kabiny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 83 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Toaleta je volně přístupná a kabina je v oddělení WC ženy.

Parking

Vyhrazené parkovací stání (1 VPS) není v blízkosti hlavního vstupu, pouze v zadní časti objektu ve dvoře u vstupu vedlejšího a u externího výtahu.