Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 13)

Velká Hradební 13, Ústí nad Labem
T: +420 475 284 211
W: http://fzs.ujep.cz/
GPS: 50.6618436N, 14.0378300E

Částečně přístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbarierový vstup bočním vchodem Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta Upravená toaleta Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa

Uživatelský popis objektu

Budova slouží Fakultě zdravotnických studií. Budova má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví, které neslouží pro výuku. Součástí objektu je rovněž parkoviště v zadním dvoře a průjezd do tohoto dvora. Součástí objektu je externí výtah. V objektu najdeme výukové prostory, tělocvičnu, zázemí pedagogů a administrativní prostory včetně zázemí.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch ze zámkové dlažby. Hlavní vchod do budovy je veden po venkovním vyrovnávacím schodišti (+8 schodů) do přízemí z jihovýchodní strany z ulice Velká Hradební. Podélný sklon přístupové komunikace je 6 %. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 98 cm, a šířka vedlejšího křídla 98 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 5 cm. Zvonková signalizace je ve výši 170 cm. Zádveří u hlavního vstupu je široké 310 cm a hluboké 630 cm včetně vnitřního vyrovnávacího schodiště (+18 schodů). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 62 cm, šířka vedlejšího křídla 62 cm) a otevírají se mechanicky směrem ze zádveří. Za dveřmi zádveří se nachází vrátnice a hlavní chodba budovy vedoucí k centrálnímu schodišti a výtahu. Odsud jsou prostřednictvím výtahu nebo schodištěm přístupná jednotlivá podlaží.

Vedlejší vstup se nachází v boční části objektu, z průjezdu, z jihozápadní strany. Přístup ke vchodu je z asfaltu, příčný ani podélný sklon přístupové komunikace se zde nenachází. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 86 cm, šířka vedlejšího křídla 40 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace je umístěna ve výši 110 cm. Prostor zádveří je široký 144 cm a hloubku tvoří volný prostor chodby. Dveře zádveří se zde nenacházejí. Vedlejší vchod je zpřístupněn pomocí zvonkové signalizace a čtečky karet.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu FZS jsou dostatečně prostorné. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm (kromě dveří u zádveří hlavního vchodu; obě křídla jsou široká 62 cm).

Učebny jsou přístupné dveřmi o šířce 80 cm a místy zvýšeným prahem (2cm).

Výtah

Budovu výškově propojuje jeden externí výtah. Výtah spojuje suterén s prostorem třetího patra. Výtah je umístěn v pravé části budovy z pohledu od hlavního vchodu a je bezbariérovým vstupem do všech podlaží budovy. Dveře výtahu jsou zapuštěny do výklenku (šířka 113 cm, hloubka 88 cm). Dveře výtahu jsou automatické (šířka 89 cm). Klec (šířka 101 cm, hloubka 140 cm) je vybavena madlem, zrcadlem a sklopným sedátkem na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 117 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 110 cm. Výtah je na čelní stěně průchozí.

Hygienické zázemí

WC suterén

Před vstupem do kabiny se nachází jedna předsíň. Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 250 cm, hloubka 280 cm) je k dispozici v pravé části budovy. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je z boku kabiny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 230 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Součástí kabiny je také sprchový kout pro osoby s omezenou schopností pohybu včetně sklopného sedátka.

Toaleta je volně přístupná a je v oddělení pro muže i ženy.

WC přízemí

Před vstupem na toaletu se nachází jedna předsíň. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 250 cm, hloubka 155 cm) je k dispozici v pravé části budovy naproti vrátnici. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je z boku kabiny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 148 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Toaleta je volně přístupná a kabina je v oddělení WC ženy.

Parking

Vyhrazené parkovací stání (1 VPS) není v blízkosti hlavního vstupu, pouze v zadní časti objektu ve dvoře u externího výtahu.