Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta strojního inženýrství (budova H)

Velká Hradební 15, Ústí nad Labem
T: +420 475 285 511
W: http://fsi.ujep.cz
E: kontakt@fsi.ujep.cz
GPS: 50.6654514N, 14.0260833E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta

Uživatelský popis objektu

Budova slouží Fakultě strojního inženýrství a nachází se v areálu Kampus. Budova má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Všechna podlaží jsou přístupná pro studenty a zaměstnance. V budově se nacházejí učebny, ale hlavně dílny a laboratoře s výukovými prostory, zázemí pedagogů, doktorandů a administrativními prostory včetně zázemí. Budova prošla v roce 2014/2015 částečnou rekonstrukcí.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch místy ze zámkové dlažby a místy z asfaltu. Hlavní vchod do budovy H je veden po vyrovnávacím schodišti (+16 schodů) do přízemí z východní strany. Podélný sklon přístupové komunikace činí 12 % a příčný sklon je 5 %.  Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 95 cm, vedlejší křídlo šířka 57 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace je umístěna ve výšce 150 cm. U hlavního vstupu se zádveří nenachází, za vstupními dveřmi se nachází hlavní chodba budovy vedoucí k centrálnímu schodišti a výtahu. Odsud jsou prostřednictvím výtahu nebo schodištěm přístupná jednotlivá podlaží objektu.

Vedlejší vstup se nachází v boční části objektu, ze severní strany. Přístup ke vchodu je ze zámkové dlažby a místy z asfaltu, podélný sklon přístupové komunikace činí 8 %. Před vstupem se nachází rampa ze zámkové dlažby se sklonem 17 % (šířka rampy 234 cm, délka rampy 350 cm, výška madla 90 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře mají zvýšený práh 2 cm. Zvonková signalizace je umístěna ve výšce 100 cm. Prostor zádveří je široký 150 cm a hloubka činí 400 cm. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 70 cm, šířka vedlejšího křídla 70 cm) a otevírají se mechanicky směrem do zádveří. Vedlejší vchod je veden do prostor laboratoří, proto je tento vchod uzamčen a přístup zajistí sekretariát oddělení děkanátu FSI.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu FSI jsou dostatečně prostorné. Průchody v celém objektu jsou širší než 80 cm (kromě dveří u zádveří u vedlejšího vchodu; šířka hlavního křídla 70 cm, šířka vedlejšího křídla 70 cm).

Učebny jsou přístupné bezprahovými dveřmi o šířce 80 – 90 cm.

Výtah

Budovu výškově propojuje jeden výtah. Výtah spojuje suterén s prostorem třetího patra. Výtah je umístěn v centrální části budovy vpravo z pohledu od hlavního vchodu. Manipulační prostor před výtahem je takřka dostatečný (ve všech patrech činí šířka 140 cm a hloubka 200 cm), pouze v prvním patře tvoří nástupní plochu celá hlavní chodba. Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 100 cm, hloubka 125 cm) je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně, sklopné sedátko se ve výtahu nenachází. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 120 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 121 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 110 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 181 cm) je k dispozici ve druhém patře v pravé části budovy. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 106 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Toaleta je uzamčená a přístup zajišťuje sekretariát oddělení děkanátu FSI. Kabina je samostatná.

Parking

Vyhrazené parkovací místa nejsou v blízkosti hlavního ani vedlejšího vstupu.