Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Koleje K1 a K2

Klíšská 979/129, Ústí nad Labem
T: +420 475 287 241
W: http://skm.ujep.cz
E: ubytovani@ujep.cz
GPS: 50.6660758N, 14.0137239E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon – nedostupné Bezbariérový přístup hlavním vchodem Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta – nedostupná Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta

Uživatelský popis objektu

Budova slouží správě kolejí a menz. Budova má dvanáct nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním podlaží se nachází vrátnice, ředitelství kolejí a menz, ubytovací kancelář a vstup do prostor tělocvičny, v ostatních podlaží se nachází ubytovací jednotky. Součástí objektu je parkoviště v zadním dvoře objektu.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch z asfaltu. Hlavní vchod do budovy je veden do přízemí z východní strany z ulice Klíšská. Podélný ani příčný sklon přístupové komunikace se zde nenachází. Před vstupem se nachází vyvýšená plocha (5 cm). Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka křídla činí 90 cm) a otevírají se automaticky směrem do strany. Dveře nemají zvýšený práh. Zvonková signalizace se zde nenachází, pouze čtečka karet. Zádveří u hlavního vstupu je široké 300 cm a hluboké 170 cm. Dveře zádveří jsou jednokřídlé (šířka křídla činí 165 cm) a otevírají se automaticky směrem do strany. Za dveřmi zádveří se nachází hlavní chodba budovy vedoucí k ředitelství kolejí a menz, ubytovací kanceláři, vrátnici a do prostor sportovní haly. Po vyrovnávacím schodišti (+6 schodů) chodba dále vede k centrálnímu schodišti a výtahu. Odsud jsou prostřednictvím výtahu nebo schodištěm přístupná jednotlivá podlaží objektu. Tento vchod je jediným vstupem určený studentům. Koleje jsou v nočních hodinách uzamčeny a vstup je možný pouze přes čtečku karet.

V budově se nenachází žádný jiný vstup určený pro studenty a veřejnost. Pouze vstup pro zaměstnance a pro zásobování.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu kolejí nejsou dostatečně prostorné, převážně zúžené průchody se nachází u vstupů do ubytovacích jednotek a celkový manipulační prostor v ubytovacích jednotkách bývá užší než 80 cm. Ubytovací jednotky jsou přístupné dveřmi o šířce 80 cm a zvýšeným prahem (2cm).

Výtah

Budovu výškově propojují dva identické výtahy. Výtahy spojují přízemí s prostorem dvanáctého patra. Výtahy jsou umístěny v centrální části budovy. Dveře výtahu jsou zapuštěny do výklenku (šířka 100 cm, hloubka 35 cm). Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 130 cm, hloubka 110 cm) je vybavena madlem na čelní stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 100 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 130 cm. Výtah není průchozí.

Hygienické zázemí

V tomto objektu se nenachází hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Najdeme zde pouze běžné toalety.

Parking

U tohoto objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání.