Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Koleje K3 a K4

Jateční 1002/20, Ústí nad Labem
T: +420 475 287 241
W: http://skm.ujep.cz
E: ubytovani@ujep.cz
GPS: 50.6654019N, 14.0136319E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon – nedostupné Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbariérový vstup bočním vchodem – nedostupné Schody Točité schodiště – není k dispozici Výtah Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny – nedostupné Průjezd zúženým místem Bezbariérová toaleta – nedostupná Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta

Uživatelský popis objektu

Budova slouží správě kolejí a menz. Budova má dvanáct nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním podlaží se nachází vrátnice, v ostatních podlažích nacházíme ubytovací jednotky. Součástí objektu je vysokoškolský klub, který se nachází v přední části objektu před hlavním vstupem.

Vstup

Přístupové cesty a venkovní komunikační prostor mají povrch z asfaltu. Hlavní vchod do budovy je veden do přízemí z východní strany. Podélný ani příčný sklon přístupové komunikace se zde nenachází. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 65 cm, šířka vedlejšího křídla 65 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Dveře nemají zvýšený práh. Zvonková signalizace ve výšce 133 cm. Zádveří u hlavního vstupu je široké 420 cm a hluboké 180 cm. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 65 cm, šířka vedlejšího křídla 65 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Za dveřmi zádveří se nachází pouze hlavní chodba budovy vedoucí k vrátnici. Po vyrovnávacím schodišti (+5 schodů) chodba dále vede k centrálnímu schodišti a výtahu. Odsud jsou prostřednictvím výtahu nebo schodištěm přístupná jednotlivá podlaží objektu. Tento vchod je jediným vstupem určený studentům. Koleje jsou v nočních hodinách uzamčeny a vstup je možný pouze přes čtečku karet a zvonkovou signalizaci. Přístup zajistí vrátnice.

V budově se nenachází žádný jiný vstup určený pro studenty a veřejnost. Pouze vstup pro zaměstnance a pro zásobování.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu kolejí nejsou dostatečně prostorné, převážně zúžené průchody se nachází u vstupů do ubytovacích jednotek a celkový manipulační prostor v ubytovacích jednotkách bývá užší než 80 cm. Ubytovací jednotky jsou přístupné dveřmi o šířce 80 cm a zvýšeným prahem (2cm).

Výtah

Budovu výškově propojují dva identické výtahy. Výtahy spojují přízemí s prostorem dvanáctého patra. Výtahy jsou umístěny v centrální části budovy. Dveře výtahu jsou zapuštěny do výklenku (šířka 100 cm, hloubka 30 cm). Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 110 cm, hloubka 135 cm) je vybavena madlem, zrcadlem na čelní stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 105 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 133 cm. Výtah není průchozí.

Hygienické zázemí

V tomto objektu se nenachází hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Najdeme zde pouze běžné toalety.

Parking

U tohoto objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání.