Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Fakulta životního prostředí

Králova Výšina  3132/7, Ústí nad Labem
T: +420 475 284 111
W: http://fzp.ujep.cz
GPS: 50.6663417N, 14.0318500E

Nepřístupný objekt

Základní přehled přístupnosti

Obtížný povrch, terén – nedostupné Obtížný sklon Bezbariérový přístup hlavním vchodem – nedostupné Bezbariérový vstup bočním vchodem Schody Točité schodiště Výtah – není k dispozici Plošina nebo výtah – není k dispozici Rampa nebo lyžiny Průjezd zúženým místem – není k dispozici Bezbariérová toaleta – nedostupná Upravená toaleta – není k dispozici Standardní toaleta Vyhrazená parkovací místa – nejsou k dispozici

 

Uživatelský popis objektu

Objekt FŽP Králova Výšina je šestipodlažní budova tvořící s přilehlými pozemky a objekty samostatný areál v městské zástavbě. V objektu se nacházejí učebny, posluchárny, laboratoře, pracoviště pedagogů, děkanát a studijní oddělení FŽP.

Vstup

Hlavní vchod do budovy je po přístupovém chodníku do přízemí budovy od ulice Králova Výšina. Přístupový chodník je rovinný s povrchem ze zámkové dlažby. Plocha před hlavním vstupem je dostatečná. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé automatické otvíravé do stran o šířce křídla 200 cm. Dveře nemají zvýšený práh. Zvonková signalizace je ve výši 142 cm.

Za hlavním vstupem se nachází recepce s turniketovým vstupem na čipové karty do vnitřního traktu budovy. Vozík projede po otevření závory vedle turniketu. Odtud jsou přístupné prostory přízemí, které tvoří technické prostory a sociální zázemí. Prostory prvního až pátého patra, kde jsou umístěny učebny, posluchárny, studovny, laboratoře a pracovny pedagogů, jsou přístupné po přímém schodišti nebo prostřednictvím výtahu umístěného vlevo za recepcí.

Interiér

Komunikační a manipulační prostory v objektu jsou dostatečné. Jednotlivá podlaží jsou spojena přímým schodištěm a výtahem. V objektu se nacházejí učebny, posluchárny, laboratoře, pracoviště pedagogů, děkanát a studijní oddělení FŽP. Dveře v objektu mají šířku 80 cm s prahy 2 cm. Stoly v učebnách mají podjezd 74 cm.

Výtah

Výtah spojuje přízemí s prostorem pátého patra a je umístěn v levém křídle z pohledu od hlavního vstupu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Dveře výtahu jsou automatické (šířka 80 cm). Klec (šířka 91 cm, hloubka 123 cm) je vybavena madlem a sklopným sedátkem. Šířka klece je nedostatečná. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 115 cm, max. výška ovladačů uvnitř klece je 133 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 137 – 162 cm, hloubka 153 cm) je k dispozici v přízemí budovy v prostoru vlevo za recepcí. Jednokřídlé dveře WC jsou neoznačené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný (šířka 71 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Sklopné madlo je kotvené na boční levé stěně a sklápí se příčně před přední část toalety.

Ve všech podlažích budovy  jsou dále běžná WC, která nejsou upraveny pro použití osobami s omezenou schopností

Parking

V blízkosti budovy nejsou k dispozici žádná vyhrazená parkovací místa.