Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Socioekonomické znevýhodnění

Služby poskytované centrem pro studenty / uchazeče se socioekonomickým znevýhodněním

Univerzitní centrum podpory pro studenty se socioekonomickým znevýhodněním poskytuje informace o možnosti stipendijní podpory studentů.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.

Prospěchové stipendium – dle průměrného studijního prospěchu během studia na UJEP.

Mimořádné stipendium – se uděluje studentům za prospěšnou činnost spojenou s univerzitou, či jeho oborem studia. Jedná se o jednorázové stipendium.

Ubytovací stipendium – příspěvek na ubytování. Musí být splněna konkrétní kritéria.

Sociální stipendium – děkan přiznává sociální stipendium na akademický rok studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Všechna stipendia se rozhodují na základě žádosti studenta. Nic není připsáno automaticky. Myslete na to a využijte možnosti stipendií na UJEP. Více se dozvíte na studijním oddělení fakult nebo od pracovníků Univerzitního centra podpory.

Další možností podpory jsou nadace a fondy poskytující podporu nejen studentům. Na webu bezbarier.ujep.cz máte k dispozici i stručný výčet nadací a fondů, které podporují studenty v jejich akademickém snažení a mohou poskytnout finanční podporu.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Na stránkách Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou k dispozici informace o nabízených studijních oborech jednotlivých fakult. Tuto stránku můžete zobrazit kliknutím na odkaz Informace o studijních oborech fakult UJEP.