Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Se zrakovým postižením

Služby poskytované centrem pro studenty / uchazeče se zrakovým postižením

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se zrakovým postižením (nevidomým, slabozraký). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky zejména prostřednictvím standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • Technické zázemí včetně metodického vedení (kompenzační pomůcky pro slabozraké a nevidomé, zvětšovací kamerová i digitální zařízení, odečítač obrazovky, zařízení pro tisk v Braillově bodovém písmu, zařízení s hmatovým výstupem pro nevidomé – braillský řádek, pomůcky ke zpracování zvukového záznamu)
  • Zpřístupnění studijní literatury
  • Individuální konzultace a poradenství
  • Asistence při organizačních záležitostech studia (práce s elektronickým studijním systémem)
  • Doprovod do neznámého prostředí
  • Nácvik prostorové orientace v budovách UJEP a jejich blízkém okolí.
  • Zapisovatelský/vizualizační servis

 Studentům se zrakovým handicapem je umožněna časová kompenzace při studiu jednotlivých předmětů a právo prodlouženého studijního období při uzavírání samotných fází studia.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Na stránkách Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou k dispozici informace o nabízených studijních oborech jednotlivých fakult. Tuto stránku můžete zobrazit kliknutím na odkaz Informace o studijních oborech fakult UJEP.

Finanční pomoc

Na webu http://bezbarier.ujep.cz máte k dispozici i stručný výčet nadací a fondů, které podporují studenty v jejich akademickém snažení a mohou poskytnout finanční podporu například pro asistenční osobu či podpůrné pomůcky ke studiu.

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií. Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.