Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Se sluchovým postižením

Služby poskytované centrem pro studenty / uchazeče se sluchovým postižením

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se sluchovým postižením (nedoslýchavým, neslyšícím). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky prostřednictvím standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • Individuální konzultace a poradenství
  • Studijní asistence, tlumočnické služby
  • Zapisovatelský servis
  • Individuální výuka
  • Režijní opatření
  • Časová kompenzace
  • Půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení

Na Univerzitní centrum podpory se také mohou obracet zájemci o studium s dotazy ohledně přijímacího řízení a možností studia a jeho úprav pro osoby se specifickými poruchami učení.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium se SPU si mohou ke studiu vybrat libovolný obor nabízený všemi fakultami, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Na stránkách Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou k dispozici informace o nabízených studijních oborech jednotlivých fakult. Tuto stránku můžete zobrazit kliknutím na odkaz Informace o studijních oborech fakult UJEP.

Finanční pomoc

Na webu bezbarier.ujep.cz máte k dispozici i stručný výčet nadací a fondů, které podporují studenty v jejich akademickém snažení a mohou poskytnout finanční podporu například pro asistenční osobu či podpůrné pomůcky ke studiu.

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.