Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

S psychickou poruchou a chronickým somatickým onemocněním

Služby poskytované centrem pro studenty / uchazeče s psychickými poruchami a/nebo chronicko-somatickým onemocněním

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium s psychickými poruchami a chronicko-somatickým onemocněním. Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky zejména prostřednictvím standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • Individuální konzultace a poradenství
  • Studijní asistence
  • Individuální výuka
  • Diagnostika
  • Časová kompenzace
  • Zpřístupnění studijní literatury – knihovnické a informační služby
  • Půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení

Zájemci o studium s psychickou poruchou nebo chronickým somatickým onemocněním si mohou ke studiu vybrat libovolný obor kterékoli fakulty UJEP. Přesto je vhodné výběr dostatečně zvážit. Případně si projít studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. V případě problémů či dotazů je možné se obrátit na Univerzitní centrum podpory.

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží příslušné doklady o svém tělesném znevýhodnění. UCP SVP vyhotoví vyjádření a navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SVP požádat kdykoliv v průběhu studia předložením žádosti a relevantních dokladů přímo v UCP SVP. Podporu studenta se SVP pak zajišťují nejen odborní pracovníci centra, ale i např. psychologická poradna UJEP, studijní oddělení fakult, konzultanti centra a další.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Na stránkách Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou k dispozici informace o nabízených studijních oborech jednotlivých fakult. Tuto stránku můžete zobrazit kliknutím na odkaz Informace o studijních oborech fakult UJEP.

Finanční pomoc

Na webu bezbarier.ujep.cz máte k dispozici i stručný výčet nadací a fondů, které podporují studenty v jejich akademickém snažení a mohou poskytnout finanční podporu například pro asistenční osobu či podpůrné pomůcky ke studiu. Více informací zde.

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.