Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

VYUŽIJTE 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYUŽIJTE 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studenti, kteří z různých důvodů nestačili podat přihlášku na vysokou školu v rámci standardních termínů přijímacích řízení, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

Druhá kola přijímacího řízení vyhlašuje na UJEP šest fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta a pedagogická fakulta. Ti největší opozdilci mohou pro podání přihlášky využít dokonce až pozdního srpnového termínu, 24. 8. 2015.

Fakulta výrobních technologií a managementu – termín podání přihlášky do 24. 8. 2015 Nabízí 7 oborů bakalářských a 4 navazující magisterské. Uchazeče budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 850 uchazečů do bakalářského studia a 440 do navazujícího magisterského studia – počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola).

Fakulta zdravotnických studií – termín podání přihlášky do 31. 7. 2015 Nabízí 4 obory bakalářské, do každého oboru ve 2. kole přijmou 5 studentů (celkem 20).

Fakulta životního prostředí – termín podání přihlášky do 20. 8. 2015 Nabízí 2 obory bakalářské a 3 obory navazující magisterské. Budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 300 uchazečů do bakalářského studia – počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola, u navazujícího magisterského studia chtějí ve 2. kole přijmout cca 40 studentů).

Filozofická fakulta – termín podání přihlášky do 17. 8. 2015 Nabízí většinu svých oborů, 13 oborů bakalářských a 11 navazujících magisterských oborů. Přijímat chtějí do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 350 uchazečů do bakalářského a cca 250 uchazečů do navazujícího magisterského studia).

Pedagogická fakulta – termín podání přihlášky do 17. 8. 2015 Nabízí 11 oborů bakalářských 7 oborů navazujících magisterských. Ve 2. kole chce fakulta dodatečně přijmout v bakalářském studiu cca 65 studentů a v navazujícím magisterském cca 45 studentů.

Přírodovědecká fakulta – termín podání přihlášky do 17. 8. 2015 Nabízí většinu svých oborů, u některých oborů jsou stanoveny počty přijímaných uchazečů, u některých oborů přijmou všechny, kteří splní základní podmínky, počet přijímaných není tedy ani na bakalářské ani na navazující magisterské úrovni přesně stanoven.

Kontakt: Mgr. Šárka Korfová, sarka.korfova@ujep.cz, 475 286 343