Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Výbor dobré vůle – možnost získání stipendia prostřednictvím Fondu vzdělání

Dobrý den, 

dovolte, abychom vás  upozornili na následující výzvu pro studenty:

Nadané děti se zdravotním postižením, děti z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin, které potřebují finanční podporu pro zajištění svého studia na střední či vysoké škole, mají možnost požádat o stipendium prostřednictvím Fondu vzdělání – jednoho ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Hlavním partnerem projektu je ČSOB. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendia je 25. 2. 2016.

Bližší informace jsou obsaženy v přiloženém letáku. Podrobněji se můžete o Fondu vzdělání i kritériích a formálních podmínkách pro udělování stipendií dočíst také na www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/.

V případě dotazů laskavě kontaktuje koordinátorku projektu paní Evu Kvasničkovou na kvasničkova@vdv.cz.