Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Stipendia Nikoly Tesly

Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole technického zaměření v ČR a mají dobrý studijní prospěch

 

Podmínky pro získání stipendia

 • věk do 30 let
 • řádné studium na vysoké škole technického směru v ČR
 • studijní průměr do 2,0
 • sociální handicap
 • absolvování úspěšného přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

K žádosti o stipendium se přikládá

 • vyplněný formulář
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
 • doklad o studiu na vysoké škole v ČR
 • doklad o studijních výsledcích z posledního školního roku (kopie vysvědčení nebo indexu)
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
 • vlastnoruční životopis
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti
 • studijní průměr do 2,0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno. V případě zhoršení studijních výsledků, je stipendium sníženo, a v případě přerušení studia, je vyplácení úplně zastaveno.

Uzávěrky pro přijímání žádostí o stipendium – 11.9.2015.

Pohovory se žadateli o stipendium – 21.9.2015 v 9:30 až 12:30.