Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Slavnostní otevření nového výtahu na Fakultě zdravotnických studií

Na Fakultě zdravotnických studií byl v rámci projektu OP VK „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ vybudován zcela nový výtah, který zpřístupňuje tento historický objekt fakulty zejména osobám s omezenou schopností pohybu. Slavnostní otevření proběhlo v pondělí 19. května za účasti děkana fakulty doc. Miroslava Tichého a prorektora pro rozvoj a informatizaci doc. Martina Nováka. Mimo další realizované stavební úpravy zaměřené na zvýšení přístupnosti objektu, bylo v jedné z učeben fakulty vytvořeno i variabilní pracovní místo uzpůsobené právě potřebám studentů se specifickými nároky.

vytah_1 vytah_2