Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Pozvánka na slavnostní otevírání nových prostor Katedry sociální práce

Datum a místo konání
14. ledna 2015, areál Kampus UJEP – objekt D (VIKS), 2. NP, ul. Pasteurova, Ústí nad Labem

Program akce
14:00 – 16:00 Slavnostní otevření a prezentace prostor Katedry sociální práce FSE UJEP

  • Úvodní slovo (prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor,  RNDr. Jaroslav Koutský, Ph. D., děkan FSE,
    doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., vedoucí katedry sociální práce)
  • Prohlídka nových prostor Katedry sociální práce
  • Vernisáž fotografií Jindřicha Štreita „Jsme ze stejné planety“
  • Neformální diskuse, raut

Sponzor akce: Mondi Coating Štětí a.s.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 12. ledna 2015 na email jitka.jezkova(zavinac)ujep.cz.

Doprovodný program
10:00 – 13:30    Workshop „Možnosti katedry sociální práce FSE při zpřístupňování prostředí UJEP studentům se specifickými nároky“

  • Představení  Metodiky pro vyrovnávání podmínek pro uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Diskusní blok: Konkrétní formy zapojení  KSP FSE UJEP a dalších kateder do činnosti Univerzitního centra podpory v období 6/2015+, možnosti spolupráce s významnými aktéry v regionu a spolupráce s neziskovým sektorem

Moderátor: RNDr. Pavel Pešat, Ph. D. (KPR PF UJEP)

Pozvánka ke stažení zde.