Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Pozvánka na konferenci Vzdělávání bez bariér IV

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Vzdělávání bez bariér IV, kterou pořádá Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. dubna 2015 od 8:30 do 16:30 hodin v červené aule MFC, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Cílem konference je informovat odbornou veřejnost o aktuálních trendech a možnostech zpřístupňování vzdělávání osobám se specifickými potřebami.

Program konference:

8:30  Prezence
9:00  Zahájení konference – úvodní slovo rektora UJEP

9:05  Význam a postavení inkluzivní didaktiky ve škole hlavního vzdělávacího proudu (prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph. D., Pedagogická fakulta MUNI)

9:35  Současné pojetí inkluzivního vzdělávání (PhDr. Václav Mertin, Filozofická fakulta UK v Praze)

10:00  Inkluze z pohledu MŠMT (Mgr. Stanislava Hachová, MŠMT)

10:20  ZŠ Vojnovičova – škola dobrého příkladu (Mgr. Jana Linhartová, ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem)

10:40  Přestávka

10:55  Možnosti podpory žáků a studentů se specifickými potřebami z OP VVV v programovém období 2014-20 (Mgr. Karolína Chloubová, MŠMT)

11:15  Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (PhDr. Petr Peňáz, AP3SP, Teiresiás MUNI)

11:40  Podpora studentů se speciálními potřebami na FF UK v Praze (PhDr. David Čáp, Filozofická fakulta UK v Praze)

12:00  Diskuse k dopolednímu bloku

12:15  Oběd

13:00  Kariérové poradenství jako nástroj sociální inkluze (PhDr. Alice Müllerová, Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)

13:30  Bezbariérové ČVUT – mapování a návrhy úprav (Ing. arch. Jana Zezulová, Ph. D., Ing. arch. Veronika Bešťáková, Ph. D., ELSA ČVUT v Praze)

14:00  Architektonické bariéry ve studijním prostředí (Ing. arch. Jan Tomandl, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Pražská organizace vozíčkářů)

14:15  Podpora pohybových aktivit osob se zdravotním postižením – řešení v systému přípravy tělovýchovných pracovníků a pedagogů (doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph. D., Pedagogická fakulta UJEP)

14:40  Přestávka

14:55  Neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti na vysokých školách – jejich potřeby a možné poskytované služby (Mgr. Petra Slánská Bímová, Filozofická fakulta UK v Praze)

15:10  Tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící studenty na vysokých školách (Bc. Kateřina Pešková, Česká komora tlumočníků znakového jazyka)

15:25  Význam vzdělávání zaměstnanců z řad OZP/OZZ (Mgr. Lukáš Stárek, Fond dalšího vzdělávání MPSV)

15:40  Univerzitní centrum podpory pro studenty se SVP – zhodnocení projektu (Ing. Petr Achs, Rektorát UJEP)

16:00  Diskuse k odpolednímu bloku

16:30  Konec konference

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu i místa konání.

 

Konferenční poplatek
Účast na konferenci je bezplatná – uspořádání konference bylo podpořeno v rámci projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (UCP SVP UJEP), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0023.

Přihlášky
Registrace ukončena.

Místo konání
Pasteurova 1, červená aula MFC
GPS souřadnice: 50.6651836N, 14.0253383E
Doprava z hlavního vlakového nádraží:
linkami MHD č. 11, 52, 58, 59 z Mírového náměstí do zastávky Kampus

mapka