Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 (zahájení studia od září 2018) – 1. kolo

 • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Fakulta umění a designu do bakalářského studia přijímá přihlášky do 16. 1. 2018!
 • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 (zahájení studia od září 2017) – 3. kolo

 • Fakulta strojního inženýrství (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) – podmínky přijímacího řízení – 3. kolo naleznete zde
 • Ostatní fakulty 3. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018 nevypisují!

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 (zahájení studia od září 2017) – 2. kolo

 • Fakulta strojního inženýrství (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
 • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
 • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
 • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 (zahájení studia od září 2017) – 1. kolo

 • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Fakulta umění a designu do bakalářského studia přijímá přihlášky do 16. 1. 2017!
 • Fakulta strojního inženýrství (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení  naleznete zde.
 • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

 

 

Přehled oborů, které jsou otevřeny v přijímacím řízení na jednotlivých fakultách pro akademický rok 2017/2018 naleznete zde.

Bližší infomace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

Vysvětlivky:

PS – prezenční studium (dříve denní)
KS – kombinované studium (dříve dálkové)
Bc. – bakalářské studium
NMgr. – navazující magisterské studium
Mgr. – magisterské studium
Ph.D. – doktorské studium
OPP – očekávaný počet přijatých