Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Zhodnocení konference Vzdělávání bez bariér IV

Za účasti více než stovky účastníků z řad odborné veřejnosti proběhla konference Vzdělávání bez bariér IV, jejímž cílem konference bylo informovat o aktuálních trendech a možnostech zpřístupňování vzdělávání osobám se specifickými potřebami.

K problematice inkluzivního vzdělávání na konferenci vystoupili zástupci akademické sféry prof. PhDr. Marie Vítková, CSc, doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph. D., PhDr. Václav Mertin, zástupce MŠMT Mgr. Stanislava Hachová a ředitelka ZŠ Mgr. Jana Linhartová.

S příspěvkem k možnostem podpory žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami z OP VVV vystoupila Mgr. Karolína Chloubová z MŠMT.

V blocích věnovaných problematice zpřístupňování vysokoškolského studia vystoupila řada dalších odborníků, pro příklad lze uvést PhDr. Petra Peňáze, předsedu AP3SP, PhDr. Davida Čápa či Mgr. Petru Slánskou Bímovou, zástupce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nelze opomenout zástupce ČVUT v Praze s příspěvky k tématu architektonických bariér.

Obsahovou pestrost konference zajistily příspěvky Mgr. Lukáše Stárka z Fondu dalšího vzdělávání MPSV, PhDr. Alice Müllerové z Domu zahraničních služeb k tématu významu zaměstnávání osob se zravotním postižením, resp. k tématu kariérního poradenství.

Na závěr konference byl z úst Ing. Petra Achse zhodnocen projekt Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, v rámci kterého se konference uskutečnila.

Organizační výbor konference tímto děkuje všem přednášejícím za zajímavé příspěvky, a také účastníkům, kteří vydrželi do závěrečné diskuse.

Foto z konference:

Fotografie z úvodu konference - úvodní slovo rektora UJEP

Foto z konference vzdělávání bez bariér IV