Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Den otevřených dveří Univerzitního centra podpory

Srdečně zveme všechny zájemce, výchovné poradce, pedagogy, studenty, akademiky, uchazeče o studium i jejich blízké k návštěvě Univerzitního centra podpory pro studenty se SVP! Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 19. června od 11.00 do 13.00 hodin v sídle centra v Hoření ulici 13 (Ústí nad Labem – Severní Terasa).

Od 11.30 a od 12.30 je pro vás připravena prezentace UCP v učebně č. 138 naproti kanceláři centra, kterou Vás provede Ing. Josef Vozáb, vedoucí centra. Dále se budete moci seznámit s odbornými pracovnicemi centra Lucií Vinterovou a Kateřinou Maškovou a s některými z našich odborných konzultantů pro jednotlivá postižení.

Součástí Dne otevřených dveří bude od 14.00 hodin workshop Podpůrná a vyrovnávací opatření, tvorba individuálního výchovného plánu, který je určen pro pedagogy a výchovné poradce základních i středních škol. Bližší informace naleznete zde.

Registrace na workshop na http://bezbarier.ujep.cz/kurzy-seznam.html (sekce kurzů pro ODBORNOU VEŘEJNOST – na stránce nejníže!), a to nejpozději do 17. 6. 2014. V případě dalších dotazů se obracejte na Bc. Janu Bohuňkovou, tel.: +420 602 631 140 nebo +420 702 202 477, e-maily: jana.kominova@ujep.cz nebo ucp.svp@ujep.cz.