Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Den otevřených dveří UCP SVP UJEP

UNIVERZITNÍ CENTRUM PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (UCP SVP)

Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, http://bezbarier.ujep.cz

 Zveme Vás na Den otevřených dveří UCP SVP. Budeme rádi, pokud dorazíte.

Doprava: Linkami MHD č. 52, 53, 54 s výstupem na stanici Malátova. Poté pěšky z křižovatky směrem do kopce ulicí Hoření až k areálu univerzity. V opačném směru lze jet linkami č. 53, 55 s výstupem v zastávce Krušnohorská. Ve směru jízdy trolejbusu pokračujte ke křižovatce ulic Krušnohorská a Hoření, kde odbočíte směrem vpravo, dolů z kopce okolo sportovního areálu a bývalého hotelu Máj až k areálu univerzity.

 

Čtvrtek 22. 1. 2015, 8:00 – 14:00 hod. Přednášky pro uchazeče budou probíhat v 9:00, 11:00 a 13:00 v učebně č. 139.

V případě zájmu návštěvy s větší skupinou studentů, prosíme o předběžnou domluvu času přednášky s pracovníky centra dle Vašich potřeb. Tel:+420 702 202 477, Email: ucp.svp@ujep.cz

 

Prezentované informace:

Univerzitní centrum je specializovaným pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými vzdělávacími potřebami – s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním. Centrum nabízí podporu při výběru studijního oboru, přijímacím řízení a v průběhu celého studia. V rámci přednášek budou podány informace o nabízených servisních opatřeních pro studenty s handicapem, dále budou prezentovány kompenzační pomůcky, kterými centrum disponuje a které lze studentům zapůjčit. V neposlední řadě budou podány informace o přístupnosti oborů nabízených fakultami.