Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Jsme specializované celouniverzitní pracoviště garantující odbornou podporu studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Novinky

Video prezentace
UCP SVP UJEP

 

verze pro neslyšící

Hudba: Reverie (small theme), Autor: _ghost 2010
Pod licencí CC BY Attribution (3.0)

 

Vzdělávací aktivity

Zobrazit všechny vzdělávací aktivity