Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Kontakty

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Adresa: Objekt VIKS, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem
Email: ucp.svp@ujep.cz
Telefon: +420 702 202 477

Mgr. Lucie Vinterová, DiS.
Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: lucie.vinterova@ujep.cz
Objekt VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1 
400 96 Ústí nad Labem

Mgr. Vladimír Řáha
Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
Objekt VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1 
400 96 Ústí nad Labem